[Gỗ Duy Hà] Some plugins were automatically updated

Howdy! Some plugins have automatically updated to their latest versions on your site at https://goduyha.com. No further action is needed on your part.

These plugins are now up to date:
– WooCommerce version 4.5.5

Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì hoặc cần hỗ trợ, các tình nguyện viên tại diễn đàn hỗ trợ của WordPress.org có thể sẵn sàng giúp bạn.
https://wordpress.org/support/forums/

Nhóm Phát Triển WordPress

Trả lời

Contact Me on Zalo

Tư vấn miễn phí (24/7) 0963 207 604